U kunt HIER 24 uur per dag,
7 dagen in de week uw eigen
bankrekeningen, budgetplan
en schulden bekijken!

Budgetbeheer

Soms zijn mensen niet meer in staat hun eigen financiën te regelen bijvoorbeeld door ouderdom, psychische problemen, verslaving of wanneer de schulden niet meer te overzien zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat het beter is hulp in te roepen om de financiële zaken te laten beheren. Hiervoor kunt u met een gerust hart een beroep doen op de friese bewindvoerder. Hij zal met u een inventarisatie doen welke vorm van budgetbeheer op uw situatie het beste van toepassing is.

Standaard budgetbeheer

Bij deze vorm van budgetbeheer wordt uw inkomen gestort op een door de friese bewindvoerder te beheren bankrekening. Nadat u de friese bewindvoerder heeft gemachtigd de bankrekening te beheren en de eerste keer uw inkomen is gestort worden de maandelijkse vaste lasten door de friese bewindvoerder van deze rekening betaald. Het resterende bedrag wordt overgemaakt naar uw privé-rekening waarvan u de variabele kosten zoals, telefonie, autokosten enz. zelf kunt betalen.

Uitgebreid budgetbeheer

Bij uitgebreid budgetbeheer wordt niet alleen uw inkomen maar ook alle overige opbrengsten gestort op de beheerrekening, zoals toeslagen, belastingteruggave enz. Op een leefgeldrekening zal de friese bewindvoerder wekelijks een bedrag storten waarvan de eerste levensbehoeften kunnen worden aangeschaft, met name voedsel en kleding.

Werkzaamheden

Standaard

 • Beheerrekening openen
 • Betalen vaste lasten
 • Restsaldo overmaken naar privérekening
 • Maandelijks overzicht inkomsten en uitgaven mailen
 • Budgetplan vaststellen met besparingstips
 • Uitgebreid (indien van toepassing)

 • Beheerrekening openen
 • Betalen vaste en (gedeeltelijk) variabele lasten
 • Wekelijks leefgeld overmaken naar privérekening
 • Maandelijks overzicht inkomsten en uitgaven mailen
 • Budgetplan vaststellen met besparingstips
 • Aanvraag kwijtschelding heffingen en belastingen
 • Aanvraag kindgebonden budget
 • Aanvraag toeslagen
 • Aanvraag bijzondere bijstand
 • Tegemoetkoming in de kosten

  Wanneer u een laag inkomen en/of weinig vermogen heeft, probeer ik samen met u de kosten, die u moet maken voor Budgetbeheer, vergoed te krijgen door de gemeente. Elke gemeente hanteert echter haar eigen regels. Ik kan u dus geen garantie geven dat u hiervoor in aanmerking komt.